f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/12/2566 428/งท/30/67/17 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
32 จ้างเหมาเสริมปรับบ่อพักท่อระบายน้ำ ทล.3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.95+105 - กม.102+987 ปริมาณ 8 แหก่ง ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางแสน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จำนวน 1 รายการ 18/12/2566 428/-/67/60 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
33 จ้างเหมาตัดหญ้าในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้งทล.331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+500 - กม.68+300 ปริมาณงาน 326,247 ตร.มในเขตควบคุมของหมวด จำนวน 1 รายการ 18/12/2566 66129255763 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
34 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ที่ กม.6+400,กม.6+430,กม.6+490 และ กม.8+950 ปริมาณงาน 210 ตารางเมตร ในเขตควบคุม ของหมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 12/12/2566 428/-/67/56 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/12/2566 428/60/67/55 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/12/2566 428/60/67/54 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/12/2566 428/45/67/53 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
38 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566 428/-/67/52 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 428/60/67/51 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 428/60/67/50 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 428/45/67/49 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/12/2566 428/60/67/48 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
43 ซื้อววัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2566 428/60/67/47 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 04/12/2566 428/35/67/46 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
45 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงสำนักงานทางหลวงอาวุธโสสัตหีบ ที่ ทล.3 ตอนควบคุม 0403 ตอนพัทยา-พลูตาหลวง กม.176+772 ปริมาณ 1 แห่ง (140เมตร) 01/12/2566 428-/67/45 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,730 รายการ