f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิค และรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน 31/05/2567 428/-/67/165 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 31/05/2567 428/60/67/164 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 428/60/67/162 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 428/45/67/163 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/05/2567 428/งท/30/67/62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
21 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567 29/05/2567 428/-/67/161 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 29/05/2567 428/45/67/159 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
23 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม SIDE DITCH LINING TYPE II ในทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200 ถึง กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในเขตควบคุม หมวดฯ เขาเขียว แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 29/05/2567 428/-/67/160 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 10,000 ลิตร 28/05/2567 428/35/67/158 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
25 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพานหนะ รถหมายเลข 44-9802-161 ยี่ห้อ NISSAN-NP300 NAVARA และรถหมายเลข 44-0260-17-8 ยี่ห้อ ISUZU-TFR87 จำนวน 1 งาน 24/05/2567 428/งท/-/67/60 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ 21/05/2567 428/งท/35/67/59 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 17/05/2567 428/งท/30/67/58 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 428/60/67/155 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
29 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลูตาหลวง - แสมสาร ระหว่าง กม.9+535 - กม.11+163 ปริมาณงาน 1 แห่ง (850 ตารางเมตร) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หมวดทางหลวงอาวุโสสัตหีบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 16/05/2567 428/-/67/154 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 428/60/67/153 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,837 รายการ