f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1636 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 428/35/62/209 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1637 ประกาศผผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสร้างภาพ (ดรัม) เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 1 กล่อง 24/05/2562 428/งท/40/62/43 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/05/2562 428/60/92/186 ลว. 24 พ.ค. 62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/05/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1640 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 428/45/62/180 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1641 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/05/2562 428/45/62/184 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1642 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 17/05/2562 428/60/62/179 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 428/45/92/173 ลว. 7 พ.ค. 62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2562 428/45/62/176 ลว. 7 พ.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ 07/05/2562 428/45/62/175 ลว. 7 พ.ค. 62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/05/2562 428/60/62/177 ลว. 7 พ.ค. 62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 428/35/62/182 ลว. 7 พ.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 428/45/62/172 ลว.7 พ.ค. 62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144 - กม.116+500 07/05/2562 ประกาศ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1650 จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้าย และด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้าย และขวา และสะพาน Over pass ทั้งบน และล่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา – พัทยา ระหว่าง กม.119+500 – กม.137+640 ทางหลวงหมายเลข 3611 ฯลฯ ปริมาณงาน 91,850 ตร.ม. 24/04/2562 428/-/62/164 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,776 รายการ