f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ที่ กม.124+847 ปริมาณ 1แห่ง 16/11/2563 ชบ.2/eb/15/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
77 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+525 - กม.22+300 ปริมาณงาน 40,780 ตร.ม. 16/11/2563 ชบ.2/eb/16/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
78 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสร็จกนอก ตอน 3 ระหว่าง กม.23+550-กม25+300 ปริมาณงาน 40,720 ตร.ม 16/11/2563 ชบ.2/eb/17/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
79 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ที่ กม.128+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 ชบ.2/eb/18/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
80 งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.3134 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 36,246 ตร.ม 16/11/2563 ชบ2/eb/20/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
81 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่างกม.134+550 - กม.136+700 (LT) ปริมาณงาน 26,650 ตร.ม. 16/11/2563 ชบ.2/eb/19/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
82 งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ระหว่าง กม.0+450 - กม.7+380 16/11/2563 ชบ.2/eb/21/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
83 งานจ้างเหมาทำงานเสริมแอสฟัลต์ ทล.3ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+550 - กม.132+470 (lt) ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม 16/11/2563 ชบ2/eb/22/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
84 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล3 ตอนควบคุม 0401 ตอนชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม100+500 - กม 101+400 ปริมาณงาน 28,400 ตร.ม 16/11/2563 ชบ2/eb/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
85 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี -พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+550 ปริมาณงาน 40,070 ตร.ม. 16/11/2563 ชบ.2/eb/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ไหม่ ทล 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.135+350 - กม.137+350 (rt) ปริมาณงาน 37,920 ตร.ม 16/11/2563 ชบ2/eb/9/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
87 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.7+480 - กม.9+350 ปริมาณงาน 41,140 ตร.ม. 16/11/2563 ชบ.2/eb/10/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
88 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดหนอง - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+292 ปริมาณงาน 14,190 ตร.ม. 16/11/2563 ชบ.2/eb/8/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม 16/11/2563 ชบ2/eb/13/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
90 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760 ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. 12/11/2563 ชบ.2/eb/7/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 158 รายการ