f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9802-16-1 17/07/2566 428/งท/-/66/71 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
107 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.1+600 - กม.7+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (178 ต้น) 20/06/2566 ชบ.2/eb/27/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
108 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (88 ต้น) 19/06/2566 ชบ.2/eb/26/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/06/2566 428/60/66/196 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
110 จ้างเหมาตัดหญ้า ในสายทางที่ควบคุม และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล. 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+500 - กม.68+300 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาคันทรง ปริมาณงาน 244,267 ตร.ม. 06/06/2566 428/-/66/188 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,610 ลิตร 02/06/2566 428/35/66/187 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
112 จ้างเหมาทำงานติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+390 ปริมาณงาน 948 อัน 31/05/2566 428/-/66/182 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 22/05/2566 428/35/66/180 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/05/2566 428/40/66/177 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 19/05/2566 428/60/66/176 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 18/05/2566 428/40/66/176 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
117 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6604-15-2 18/05/2566 428/งท/-/66/52 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 08/05/2566 428/งท/35/66/51 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 03/05/2566 428/'m/35/66/51 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
120 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 03/05/2566 428/งท/-/66/49 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 472 รายการ