f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 13/03/2567 428/45/67/108 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 05/03/2567 428/35/67/103 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
33 จ้างเหมาทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดฯ บางละมุง ทางหลวงหมายเลข 3, 3608, 3611 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 38,740 ตารางเมตร 04/03/2567 428/-/67/102 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
34 จ้างเหมาตัดหญ้า ในสายทางควบคุม และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+300 และ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.14+000 - กม.27+009 28/02/2567 428/-/67/99 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
35 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 46-6912-14-2 ยี่ห้อ ISUZU-NPR75H 23/02/2567 428/งท/-/67/44 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2567 428/60/67/96 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณจุดพักรถริมทาง ใน ทล.331 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 21/02/2567 428/50/67/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
38 จ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ทล.36 ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางละมุง , ทล.331 ทล.3701 และทล. 3702 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาเขียว แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 400,344 ตร.ม. 19/02/2567 428/-/67/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
39 จ้างเหมาทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.96+890 - กม.97+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/02/2567 428/-/67/92 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 428/60/67/89 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 12/02/2567 428/35/67/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
42 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+080 - กม.49+780 ปริมาณงาน 7 แห่ง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 12/02/2567 428/-/67/87 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/02/2567 428/60/67/86 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/02/2567 428/60/67/85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 06/02/2567 428/35/67/84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 472 รายการ