f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+440 - กม.6+000 และทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.6+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,570 เมตร) 09/04/2567 ชบ.2/eb/11/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,536 เมตร) 05/04/2567 ชบ.2/eb/8/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี- พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.19+144 - กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,850เมตร) 05/04/2567 ชบ.2/eb/7/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+200 - กม.4+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,856 เมตร) 05/04/2567 ชบ.2/eb/6/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.49+540 - กม.50+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,188 เมตร) 05/04/2567 ชบ.2/eb/5/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 428/60/67/123 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 428/60/67/124 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
23 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่หมวดฯ บางละมุง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.123+000 - กม.134+000 ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+000 28/03/2567 428/-/67/120 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.9+900 - กม.13+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,450 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26/03/2567 ชบ.2/eb/4/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ กม.18+669 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,105 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 ชบ.2/eb/3/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 3 ระหว่าง กม.92+740 - กม.96+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,060 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26/03/2567 ชบ.2/eb/2/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่าง ระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 1 ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,580 ตร.ม.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 26/03/2567 ชบ.2/eb/1/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
28 จ้างเหมาซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (ศาลาทางหลวง) ในสายทางความรับผิดชอบ ของ แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่ของหมวดฯ เขาคันทรง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง กม.14+210 -กม. 23+000 25/03/2567 428/-/67/116 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
29 จ้างพิมพ์สีแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ 21/03/2567 428/-/67/114 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 428/40/67/113 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 472 รายการ