f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัหตีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ชบ.2/eb/37/2563 ลว.10 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
32 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 ชบ.2/eb/35/2563 ลว.9 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
33 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางหลวงหมายเลข 3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ตอน 1 ที่ กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 ชบ.2/eb/35/2563 ลว.9เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
34 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.6+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 ชบ.2/eb/28/2563 ลว.15 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
35 ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3611 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง(ทางบริการด้านขวาทาง) ตอน 1 ที่ กม.4+000 ปริมาณ 1 แห่ง 08/04/2563 ชบ.2/eb/16/2563 ยกเลิก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
36 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/03/2563 ชบ.2/eb/6/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
37 จ้างเหมาขูดไสผิวทาง ทล.3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา (หมวดฯบางละมุง) ทล.3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา (หมวดฯเขาเขียว) ทล.3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาบปู - เขาน้อย (หมวดฯเขาคันทรง) ฯ รวมปริมาณงาน 14,003 ตร.ม 25/03/2563 428/-/63/131 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
38 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18/02/2563 428/งท/30/63/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
39 ยกเลิกประกาศผผุ้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 08/08/2562 428/-/62/203/(1)ยกเลิก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
40 ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144 - กม. 116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
41 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2562 ประกาศลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 31 ถึง 41 จาก 41 รายการ