f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/11/2564 ยกเลิก 428/งท/30/65/5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถเครน 7 ตัน พร้อมติดตั้งกระเช้าปลายบูม จำนวน 1 คัน 17/09/2564 428/-/64/261 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2564 428/60/64/253 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
19 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 15/07/2564 428/70/64/203 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/06/2564 428/งท/30/64/47 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
21 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2564 ชบ.2/eb/39/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
22 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+550 - กม.132+470(LT) ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม. 17/12/2563 ชบ.2/eb/25/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
23 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,246 ตัน 17/12/2563 ชบ.2/eb/23/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
24 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ที่ กม.124+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 ชบ.2/eb/15/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
25 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จ - หนองปรือ ที่ กม.49+800 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 ชบ.2/eb/21/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
26 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณ 1 แห่ง 09/12/2563 ย.428/-/64/21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
27 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่2 จ.ชลบุรี 1หลัง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศีราชา-พัทยา ที่กม.137+000 ด้านซ้ายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ชบ.2/eb/52/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
28 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 22/04/2563 ชบ.2/eb/46/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
29 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 22/04/2563 ชบ.2/eb/45/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
30 งานจ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 ชบ.2/eb/43/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 41 รายการ