f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 29/10/2561
 

นายโกวิท  รัศมิทัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

 

นายสมศักดิ์  กำปงซัน

หัวหน้างานปรับซ่อม

 

 

นายสิริกร  กันทะพรม

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

 

 

นายศราวุธ  ประวัติ

รักษาการฯ หัวหน้างานวางแผน

 

'