f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 29/10/2561
 

 

นายนันทศักดิ์  ครองราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

นายสมพงษ์  เทียนสว่าง

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแสน

 

 

นายเสกสรรค์  สวยรูป

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางละมุง

 

นายสิริกร  กันทะพรม

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว

 

 

นายสัตยา  จุฑาจันทร์

หัวหน้าหมวดทางหลวงสัตหีบ

 

นายยุทธเดช  พวงบู่

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเขียว

 

 

นายพงษ์สิทธิ์  มามิดา

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรง


'