f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหารก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ
ลงวันที่ 09/08/2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหารก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ร่วมกับนายช่างโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบฯ, เจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบ จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง, หน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหา และร่วมพิจารณาความเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหา การก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณ กม.162+700 (หน้าโรงเรียนบ้านหินวง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

'