f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.สัตหีบ – อ.บ้านฉา
ลงวันที่ 09/08/2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประธานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.สัตหีบ – อ.บ้านฉาง ร่วมกับนายช่างโครงการ ก่อสร้างฯ เจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบ จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง หน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหา และร่วมพิจารณาความเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในบริเวณกม.179+556.000 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ

'